Tham quan nhà máy

ec679da2682218d45dc56afd864b639
xưởng-có-dải-dây-và-sản xuất
61441fbb0aeb6ff25d32a4a315c8c54
VNHM6123
Ông-Igor-đến từ Hoa Kỳ
Iffat-từ-Pakistan
MSI-công ty-đến từ--Morocco
Mutha-Industries-từ-Ấn Độ
CS-NHÀ MÁY-LLC
Eduardo-đến từ Brazil